genii webkey usb faq

INDUSTRIEEL EIGENDOM

Genii innovatie is beschermd door een reeks patenten, handelsmerken en auteursrechten die eigendom zijn van Intermed Asia Limited.

PATENTKENNISGEVING

Het Genii-papier Webkeys et Webcard is beschermd door internationale octrooien en octrooiaanvragen, die eigendom zijn van Intermed Asia Limited, dochteronderneming van de Polyconcept-groep www.polyconcept.com

  • > Europe : EP 2384500; 14161887.6
  • > VS : US 8656076; 9,460,378
  • > Canada : CA2,748,855
  • > Australië : 2009334426; 2014201828
  • > Nieuw-Zeeland : 593878
  • > Hongkong : HK1161410; HK1171165
  • > China : ZL200920003116.5; 201320032499,5

De octrooien behandelen de integratie van de Webkey in papier en de Webcard-constructie van Intermed Asia Limited

MERKEN VAN MERKENRECHT

Genii-merk is geregistreerd door Intermed Asia Limited.

Eventuele onbevoegde reproduceren, geheel of gedeeltelijk, van de hiervoor genoemde octrooien en / of merken is verboden en kan een vervalsing vormen die mogelijk aansprakelijk is voor schadevergoeding in een gerechtshof.